HypnoLabOnline

Problemen oplossen: Zelfhypnose in groepsverband

Problemen oplossen kan op allerlei manieren, wat er vaak voor nodig is, is dat je eerst bedenkt hoe je het probleem gaat oplossen. Als dit bijvoorbeeld persoonlijke problemen zijn, dan kan zelfhypnose in groepsverband veel voor je doen om je problemen zelf op te lossen, zonder dat je hierover open hoeft te zijn naar andere mensen.

Niet denken in problemen maar in oplossingen

Als je denkt in problemen kun je onbewust bezig zijn met negatieve zelfhypnose, gelukkig is het toepassen van positieve zelfhypnose een manier om dit op te lossen[1].

Je kunt bijvoorbeeld negatieve gedachten, gedachten over problemen, gaan omdenken. Zo had iemand die we kennen kortgeleden een lekkage in haar keuken waardoor de hele vloer eruit moest. Heel vervelend, maar toen bedacht ze zich dat dit niet een probleem was, maar juist een oplossing om haar huis nog mooier te maken. Nu kon ze toch de vloer van de keuken nu toch hetzelfde maken als de vloer van de woonkamer.

Door deze omdenk-actie keek ze al veel minder negatief tegen het probleem aan. Het probleem werd opeens een kans om haar leven te verbeteren.

Ze kon zich ook visualiseren, een zelfhypnosetechniek, hoe haar keuken er dan uit zou zien met die mooie vloer die ze ook in de woonkamer heeft en hoe dit haar huis optisch gezien groter zou maken.

Om niet te denken in problemen, maar in oplossingen is het ook belangrijk om mindful te zijn over je gedachten. Je kunt je eigen gedachten als het ware in de gaten houden en als je merkt dat je denkt in problemen kun je dit oplossen[2] door bijvoorbeeld te gaan omdenken.

Problemen oplossen

Veel problemen die je hebt zijn het gevolg van je overtuigingen over hoe de wereld werkt en hoe je daarin hoort te functioneren. Zo “hoort” een keuken een vloer te hebben en die lekkage kan dan stress veroorzaken, want je “hoort” er wel zo snel mogelijk een nieuwe vloer in te doen.

Maar waarom hoort er een vloer in je keuken? Waarom is een betonnen vloer niet goed genoeg? Dit komt doordat je overtuigingen hebt.

Die overtuigingen zijn ontstaan doordat je als kind, en zelfs later in je leven, allerlei suggesties (opmerkingen) hebt meegekregen van familie, vrienden, collega’s enzovoort. Als je voor het eerst uit huis gaat willen ouders je vaak helpen met het kiezen van de vloer en in sommige gezinnen moet dat zo snel mogelijk.

Dus een vloer eruit halen vanwege een lekkage kan dan heel stressvol voelen, doordat dat niet is zoals “het hoort”.

In het begin van je leven laat je je dus leiden door je omgeving, maar als dat op gegeven moment problematisch wordt, dan is het tijd om naar jezelf te luisteren.

Om je kritische mind uit te schakelen en je te bedenken wat je nu wilt. Zelfhypnose is een manier om je hiermee te helpen en om even neutraal naar de wereld en oplossingen voor je probleem te kunnen kijken[3].

Problemen oplossen met creatieve technieken

Op een creatieve manier problemen oplossen houdt een paar dingen in, namelijk:

  1. Dat je eerst veel oplossingen bedenkt, zonder hier direct kritisch over te zijn wat betreft uitvoerbaarheid en dergelijke.
  2. Dat het visualiseren van de oplossing belangrijker is dan logisch nadenken.
  3. Dat je spontaan kunt dromen over de oplossing of een gedeeltelijke oplossing.
  4. Dat je visualisaties en metaforen kunt gebruiken om eerst in gedachten te zien of je oplossing ook echt goed kan werken, voordat je dit in het echt uitprobeert.

Zelfhypnose is een creatieve manier om de bovenstaande stappen te kunnen uitvoeren voor het oplossen van problemen. Dit helpt je om meer zelfvertrouwen en motivatie te hebben om je oplossing in het echte leven te gebruiken.

In een onderzoek naar groepshypnose kwam naar voren dat mensen die eraan meededen allemaal hun probleem binnen vier weken na de groepshypnosesessie hadden opgelost[4].

Cognitieve problemen oplossen

Cognitieve problemen zijn problemen die met je gedachten te maken hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan angsten en onhandige gedachten. Hoe los je jouw gedachten nu op als die een probleem zijn?

Ook hiervoor kan zelfhypnose gebruikt worden.

Cognitieve problemen, zoals angst voor examens, kunnen voor stress zorgen en dat is dan niet handig op het moment dat je examen doet. Met zelfhypnose kun je dan iets doen aan de overtuigingen die je hebt waardoor je last krijgt van cognitieve problemen.

Onderzoek laat zien dat hypnose bij Chinese studenten helpt om meer ontspannen te zijn en om hierdoor minder last te hebben van angstgedachten. Het andere voordeel was dat hun prestaties tijdens het examen ook verbeterden. Zelfs het leren voor het examen ging beter[5].

Een ander cognitief probleem dat je kunt hebben is dat je last hebt van een verslaving. Je kunt het dan maar lastig voor jezelf verkopen om niet hetgeen te doen waar je verslaafd aan bent. Hierbij kun je denken aan een gokverslaving.

Zelfhypnose kan dan een behandeling tegen gokverslaving ondersteunen en ervoor zorgen dat je juist wel met je gedachten je gedrag, namelijk niet gokken, kunt sturen en hiermee je verslaving kunt overwinnen[6].

Cognitieve problemen kunnen ook slaan op kleinere problemen, zoals het lastig vinden om je goed te concentreren op je werk of andere taken waarmee je bezig bent. In dat geval kan zelfhypnose je helpen om je focus op je werk te behouden en om niet af te dwalen naar dat wat jouw concentratie verbreekt.

Dit komt ook omdat de staat van hypnose erg veel lijkt op wanneer je geconcentreerd met iets bezig bent[7].

Zelfhypnose is groepsverband

Het leuke aan zelfhypnose is dat dit een individuele activiteit is, die je alsnog in groepsverband kunt uitvoeren.

Bij HypnoBubbels kan je bijvoorbeeld meedoen aan zelfhypnosesessies die elke keer een thema hebben en die je daarmee inspireren om je eigen problemen op dat vlak op te lossen. En je leert tegelijkertijd technieken die je kunt gebruiken om anderen te helpen.

Je kunt dit gewoon thuis doen met de kennis dat er vele anderen met jou zijn, maar toch is het lekker privé en hoef je niets inhoudelijks te delen over je probleem.

Wil je meer weten? Bekijk meer informatie op de pagina over HypnoBubbels.

Groet,

Anneke en Menno.


[1] https://link.springer.com/article/10.1007/BF00946233

[2] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J294v04n03_04

[3] https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/devbh11&div=38&id=&page=

[4] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029157.1976.10403834

[5] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ch.310

[6] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207144.2013.841474

[7] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029157.2003.10403582

Scroll to Top